Westhoekagenda

Duurzaam Bouwen en Renoveren

A A A

http://www.acasus.be/images/logo_acasus.jpg


Duurzaam bouwen en renoveren, het is een van de drie speerpuntsectoren van de Westhoek zoals uitgedacht in het Streekpact Westhoek 2013-2019, de strategische visie en leidraad voor de regio. Deze speerpuntsector opereert onder de commerciële naam Acasus.
De bouwsector omvormen tot een competitieve, toekomstgerichte, innovatieve en duurzame sector en de economische ontwikkeling van de Westhoek versterken, behoren tot de belangrijkste doelstellingen van Acasus. Daarnaast wil het project duurzaam bouwen versneld implementeren zowel inzake bouwmethode, technieken, materialen, locatiekeuze als rationeel gebruik van grondstoffen, nieuwe vormen van wonen enz. zowel bij particulieren als bij bedrijven, gemeenten en organisaties.
De werking van Acasus, die uitgebouwd wordt op de site in de Pannestraat (Veurne), steunt op vijf pijlers:

  1. starterspunt
  2. opleidingspunt
  3. netwerkpunt
  4. adviespunt
  5. toonpunt

Ontdek wat Acasus ook jou te bieden heeft op www.acasus.be!

>