Westhoekagenda

Voegvulling Markt Nieuwkerke

A A A
19 april 2017 - Nieuwkerke - Bron: Gemeente Heuvelland
Reeds geruime tijd geleden werd er voorzien om de kasseien van de Markt in Nieuwkerke te voorzien van een nieuwe gesloten voegvulling in het kader van onkruidbeheer zonder chemische sproeistoffen. Na prijsvraag werd de firma Seru uit Veurne hiervoor aangeduid.

De werken zullen starten op woensdagmorgen 19 april 2017.

Er is een 3-tal dagen voorzien om alle bestaande voegen uit te blazen en te reinigen tot op een diepte van minimaal 3 cm. Aansluitend wordt een nieuwe elastische voegvulling aangebracht. Nadien is er de gepaste tijd nodig om uit te harden.

Om deze werken uit te voeren zal er op het volledige marktplein een volledig parkeerverbod ingesteld worden vanaf dinsdagavond 18 april om 20.00uur.

Dit parkeerverbod blijft gehandhaafd gedurende de volledige uitvoerings- en uithardingstermijn en zal op maandag 15 mei om 08.00 uur ’s morgens terug opgeheven worden. De politiediensten zullen hierop toezicht houden.
>