Westhoekagenda

Lo-Reninge zet in op het beheer van kleine landschapselementen langs landelijke wegen

A A A
22 maart 2017 - Lo-Reninge - Bron: Stad Lo-Reninge
De stad Lo-Reninge bezit heel wat landelijke wegen waarlangs grachten liggen, bomen en struiken werden aangeplant, enz. Echter al deze kleine landschapselementen moeten ook onderhouden worden en dat is geen evidentie voor een kleine stad zoals Lo-Reninge. Daarom wil de stad nog nauwer gaan samenwerken met het Regionaal Landschap IJzer & Polder.  Deze vzw is gehuisvest in de Blankaart en gespecialiseerd in het aanplanten en  het beheer van kleine landschapselementen zoals hagen, heggen, houtkanten, fruitbomen, (knot)bomen, grachten en poelen. 

Een van deze landelijke wegen die dringend diende te worden aangepakt is de Lostraat (het stuk tussen de Reningesteenweg en de Vaartdijk). In 2014 werden reeds 103 Populieren door de stad Lo-Reninge gerooid die destijds veel te dicht van elkaar werden aangeplant. Doordat ze zo dicht naast elkaar stonden kon geen enkele boom mooi uitgroeien met als gevolg dat enkele bomen dreigden om te vallen. Een kapping was dus noodzakelijk. 

Begin 2016 contacteerde de bevoegde schepen Johan Matthys het Regionaal Landschap met de vraag of de vzw kon helpen met het beheer van de resterende kleine landschapselementen langs de Lostraat. In het najaar van 2016 werd dan gestart met het afzetten van 0,5 kilometer houtkant. Afzetten wil zeggen struiken afzagen tot 10 à 15 cm boven de grond waardoor planten zich opnieuw kunnen verjongen. Naast het afzetten van die houtkant werden ook de grachten aangepakt. Over een lengte van bijna 1,2 km werden al de grachten geruimd tot op vaste bodem. Tot slot werden ook 52 nieuwe hoogstammige bomen aangeplant rekening houdend met de ruimte die deze bomen nodig hebben om mooi te kunnen uitgroeien. Deze manier van samenwerken tussen de stad Lo-Reninge en het Regionaal Landschap smaakt alvast naar meer. Het Regionaal Landschap de stad ook advies verlenen en helpen met het beheer en onderhoud van bomen en struiken die werden aangeplant in het kader van de  ruilverkavelingen.

Tot slot wensen we ook nog mee te geven dat ook particulieren en landbouwers die in het buitengebied van Lo-Reninge wonen in aanmerking kunnen komen voor een vergroeningsproject op hun gronden. Ook daar kan het Regionaal Landschap gratis een landschapsplan opmaken en financiële steun voor de aanplanting voorzien. Voor meer informatie  kun je contact opnemen met info@rlijp.be.

Op de foto vlnr: Henk Schaut (coördinator Regionaal landschap IJzer en Polder), schepen Johan Matthys en Valentijn Despeghel (Landschapsanimator binnen het Regionaal landschap IJzer en Polder) 

>