Westhoekagenda

Nog minstens 1.400 Veurnse particuliere daken komen in aanmerking voor zonnepanelen

A A A
17 februari 2017 - Veurne - Bron: Stad Veurne
In 2016 werd op het grondgebied van Veurne voor 10.736 MWh elektriciteit geproduceerd met fotovoltaïsche zonnepanelen. Hiervan wordt 3/4den geproduceerd door grote installaties op bedrijven en zonneparken.

De particuliere inwoners van Veurne produceren samen 2.797 MWh. Dit komt neer op een 700-tal particuliere installaties.

De totale lokale productie aan zonne-energie staat in voor de elektriciteitsbehoeften van 16% van de Veurnse gezinnen.

Volgens de dynamische energie-atlas van VITO, de voorloper van de zonnekaart die binnen enkele maanden zal voorgesteld worden, is het potentieel aan huidige daken in de stad Veurne goed voor nog eens 4.749 MWh aan lokale productie. Dit komt ongeveer overeen met een 1.400 particuliere daken. Hiermee zou méér dan 1/3 (37%) van de globale elektriciteitsbehoeften van de Veurnse gezinnen kunnen gelenigd worden.

Op de laatste groepsaankoop van zonnepanelen van de provincie West-Vlaanderen en het autonoom gemeentebedrijf Energiebesparing Oostende (EOS), waaraan 37 West-Vlaamse gemeenten participeerden, toonden 75 Veurne gezinnen interesse. Hiervan hebben 18 gezinnen een voorschot betaald en zullen zij in de komende maanden hun panelen ontvangen. Hun investering zal in een periode van 9 a 10 jaar terugverdiend worden, zodat de gezinnen nog minstens 15 jaar van gratis elektriciteit genieten.

Ook de stad Veurne wil een voorbeeld geven door dit jaar op haar nieuwe buitenschoolse kinderopvang in de Brugse Steenweg uit te rusten met fotovoltaïsche zonnepanelen. Ook andere stadsgebouwen worden onderzocht.

Voor gebouwen en woningen in een beschermd stads- of dorpsgezicht blijft het moeilijk om een machtiging te ontvangen voor het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen op dakvlakken die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn. Eigenaars zullen via "zonnedelen" in de nabije toekomst alsnog kunnen genieten van de voordelen van zonne-energie.
>