Westhoekagenda

Europees project steunt extra innovatie aan de kust

A A A
16 februari 2017 - De Panne - Bron: Westtoer
Het provinciebedrijf Westtoer werkt samen met zeven internationale partners om de Kust nog beter te positioneren. De samenwerking kadert in het Europese project PROFIT. De Kust is een stabiele topbestemming voor de vier seizoenen maar wil zich nog sterker in de markt zetten. “Innovatie en investeringen staat al meerdere jaren hoog op de agenda bij de kustondernemers. Het is toekomstgericht nuttig om de positionering af te toetsen met andere regio’s. Zo kunnen elementen ontdekt worden om extra te innoveren”, aldus Franky De Block, gedeputeerde en voorzitter Westtoer. 

Toeristische innovatie is een speerpunt voor de Provincie West-Vlaanderen. De Provincie investeert meer dan ooit in toerisme. In de meerjarenbegroting van 2017-2018-2019 is vijf miljoen euro extra genoteerd voor het toerisme in West-Vlaanderen. Met nieuwe subsidies willen de Provincie en Westtoer de toeristische sector een sterke stimulans geven. Voor de Kust zijn 26 projecten ingediend. 

Franky De Block: “Ook in een Europees kader is het zinvol om met partners samen te werken rond innovatie. Op deze wijze kunnen regioversterkende elementen ontdekt worden”. 

Om de innovatie te begeleiden, ontwikkelt het project PROFIT een programma op maat van de kustondernemers. Het project biedt ook ondersteuning om de kwaliteit van de klantenbeleving te verbeteren. Het DNA van de Kust en Big Data zijn de twee centrale thema’s in het project. Beide elementen bieden kansen om sneller in te spelen op de noden van toekomstige kustbezoekers. Enkele voorbeelden zijn sporttoerisme, nieuwe doelgroepen (nieuw samengestelde gezinnen), wellness en ecotoerisme. 

PROFIT duurt drie jaar en de totale investering bedraagt 2,9 miljoen euro. Het project kan rekenen op 1,7 miljoen euro Europese subsidies in het kader van het Europese 2 zeeën programma. 

PROFIT staat voor PROfessional Framework for Innovation in Tourism. Partners in het project zijn: Westtoer, Essex CC, Visit Kent, Pas de Calais Tourisme, International Social Tourism Organisation, CCI Côte d’Opale, HZ University of Applied Sciences en Impuls Zeeland.
>