Westhoekagenda

Bijleren in de Westhoek : Interessante opleiding zoekt geïnteresseerd bedrijf

A A A
07 februari 2001 - Diksmuide - Bron: Bijleren in de Westhoek
Stelt zich in uw bedrijf de vraag naar cursussen voor laaggeschoolde arbeidskrachten, dan is dat een goed teken. Het wijst er immers op dat uw bedrijf alert is voor de evoluties die zich op arbeidsvlak voordoen. Eén van die evoluties is dat laaggeschoolden in hun werkomgeving over nieuwe vaardigheden (typen, schrijven,…) en kennis (computer, euro,…) moeten kunnen beschikken. Onze cursussen komen aan die behoeften tegemoet. Hieronder stellen wij 5 specifieke opleidingen voor. Daarnaast ontwikkelen wij, op uw vraag, ook cursussen op maat van het bedrijf. Bijleren in de Westhoek is één van de 29 Vlaamse Centra voor Basiseducatie. De organisatie kan bogen op meer dan 15 jaar cursuservaring en kreeg van de overheid een erkenning voor educatief verlof toegekend.

ABC van de computer - Basiscursus

Vertrouwd raken met het gebruik van de computer: we leren werken met het toetsenbord, de muis, een diskette, …

We oefenen die computervaardigheden (typen, tekst opslaan, printen) die onontbeerlijk zijn voor wie beroepshalve met de computer te maken krijgt
8, 15, 22, 29 maart en 5 april: 8.30u -11.45u
2.800 Bef.

ABC van de computer - Vervolgcursus

Een stapje verder in het computergebruik: faxen, mailen, internet, … Voor een vlotte en efficiënte interne en externe communicatie

Een stap verder in computervaardigheid: wijzigen, hergebruiken, invoegen van tekst, tabellen,… Voor het overzichtelijk maken van informatie
31 mei, 7,14,21 en 28 juni: : 8.30u -11.45u
2.800 Bef.

Tijd voor de euro

18 mei 2001: 1 dag kennismaking en toepassing
9.00-12.00u: een bankbediende informeert en antwoordt. De Belgische frank verdwijnt definitief in 2002. Wat betekent dat voor ons? Heeft de euro voordelen?
13.00-16.00u: praktische toepassing. Hoeveel is de euro waard? Betalen (munten, biljetten, cheques) in euro. Rekenen, kopen en verkopen in euro. Hoe doe je het vlot?
1.500 Bef. + 200 Bef. voor een broodjesmaaltijd, indien gewenst

Brieven schrijven met computer

23 maart 2001: 1 dag verkenning en toepassing
9.00-12.00u: we verkennen de inhoud (welke boodschap?), de stijl (wat spreekt aan?) en de taal (welke hulpmiddelen bestaan?) van een geslaagde brief.
13.00-16.00u: brieven schrijven met de computer betekent besparen op tijd. Er bestaan vaste vormen en aantrekkelijke indelingen. En er is de troef van de spellingcontrole.
1.500 Bef. + 200 Bef. voor een broodjesmaaltijd, indien gewenst

Vaardig typen op computer

Aandacht voor een juiste klavier- en muisbeheersing vanaf het begin. Oefenen in het tienvingersysteem, het blind typen en het vlot en correct intikken van gegevens.
introductiesessie + 3 oefenbeurten met begeleiding (1.500 Bef.)
2 startdata: 2 maart en 4 mei, telkens van 8.45u tot 11.45u
Vrije extra oefenbeurten: 250 Bef./namiddag

Inschrijvingen en inlichtingen:

Bijleren in de Westhoek
Centrum voor Basiseducatie
Koning Albertstraat 18
8600 Diksmuide
tel. 051/500969 (vraag naar Bea Van Imschoot)
fax.051/505340
e-mail: basiseducatie@digilife.be
>