Westhoekagenda

Gemeentelijke Basisschool De Leerplaneet leert sorteren met ‘het afvalstraatje’ (De Panne)

A A A
27 november 2012 - De Panne - Bron: Gemeente De Panne
Het is belangrijk dat kinderen weten waar afval vandaan komt, hoe je zwerfafval kunt voorkomen en waarom afval gescheiden ingezameld wordt. Om deze kennis op een leuke manier bij te brengen aan alle leerlingen werkte Gemeentelijke Basisschool De Leerplaneet samen met de dienst Milieu een aantrekkelijk afvalproject uit: het ‘afvalstraatje’.

Rommel hoort in de daarvoor bestemde afvalcontainers en niet op de grond. Waar komt al dat afval eigenljik vandaan? En wat moet er verder mee gebeuren? Door kinderen een antwoord te geven op deze vragen leer je hen ook verantwoordelijkheid op te nemen.

Het ‘afvalstraatje’ is een eenvoudig systeem waarmee gestimuleerd wordt om afval dat ontstaat in de schoolomgeving op een eenvoudige, maar aantrekkelijke manier op te ruimen. Opruimen en sorteren is belangrijk maar wordt nog niet steeds door de kinderen zo gezien. Er werd daarom gekozen voor leuke afvalcontainers in verschillende herkenbare kleuren, dezelfde kleuren die terug te vinden zijn in een gewoon huishouden (geel = papier en karton; groen = groenten- fruit en tuinafval (GFT); blauw = pmd; grijs = restafval; rood = glas). Twijfels over wat in welke afvalcontainer thuishoort worden weggenomen door de containers te bestickeren met voorbeeldjes. Op de gele bak prijkt een papiertje, een bananenschil op de groene…

Het afvalstraatje kreeg een prominente plaats op de speelplaats zodat alle leerlingen, leerkrachten en de poetsploeg er gebruik kunnen van maken.

De Gemeentelijke Basisschool ‘De Leerplaneet’ nodigt iedereen uit om kennis te maken met hun nieuwe ‘afvalstraatje’. Iedereen is van harte welkom op vrijdag 7 december 2012 om 14.15u op de speelplaats van de school, Dorpstraat 24, 8660 Adinkerke.
>