Westhoekagenda

Defensie verkoopt 24 eigendommen in West-Vlaanderen

A A A
14 maart 2012 - Koksijde - Bron: Bert Maertens - Volksvertegenwoordiger N-VA
Defensie gaat de eerstkomende maanden en jaren over tot de verkoop van 24 eigendommen in de provincie West-Vlaanderen. Dat blijkt uit het antwoord op een parlementaire vraag van West-Vlaams N-VA-Kamerlid Bert Maertens. De af te stoten West-Vlaamse legerdomeinen bevinden zich in de gemeenten Brugge, De Haan, Lichtervelde, Veurne, Zedelgem, Jabbeke, Staden, Wingene, Oostende, Koksijde, Damme en Heuvelland. Van een sluiting van de kazerne van Ieper, waarover de geruchtenmolen de afgelopen weken hard draaide, lijkt volgens het antwoord op een vraag van de N-VA in de Kamercommissie Defensie over de extra besparingen bij Defensie, geen sprake.

Defensie probeert al enkele jaren leegstaande of minder gebruikte militaire sites te verkopen, om de eigen uitgaven maximaal te compenseren.
N-VA-defensiespecialist Bert Maertens: “Dat is een voorbeeld van goed en efficiënt bestuur. Wanneer militaire domeinen in onbruik raken, vooral als gevolg van de permanente afslanking van ons leger de afgelopen en eerstkomende jaren, kunnen die beter verkocht worden. Zo krijgt Defensie extra inkomsten, dalen de onderhoudskosten voor het leger en kunnen deze domeinen een nieuwe bestemming krijgen die een opportuniteit biedt voor de omwonenden en de gemeente. Zo kunnen er bijvoorbeeld groene ruimtes en bossen worden aangelegd, kunnen er  nieuwe woonprojecten komen of kan het tekort aan industriegrond ten dele worden opgelost.” 

Kazerne Ieper lijkt gered

Naar aanleiding van de extra besparingen die Defensie dit jaar moet doen, bovenop de al geplande zware budgettaire sanering, borrelde de vrees op dat de kazerne van Ieper wel eens de deuren zou kunnen sluiten. “Die vrees lijkt nu ongegrond, dat valt toch af te leiden uit het antwoord dat de minister van Defensie vandaag gaf op een vraag van de N-VA over de nieuwe besparingen. De minister verwees daarbij naar een vermindering van de defensie-uitgaven en naar de al langer geplande verkoop van 47 onroerende goederen. De kazerne van Ieper staat niet op die lijst die ik van de minister kreeg”, aldus N-VA-Kamerlid Bert Maertens.

In de Westhoek gaat het om de volgende militaire eigendommen die de komende maanden en jaren worden verkocht:
  • Koksijde - deel vliegveld
  • Koksijde (Wulpen) - oude munitiedepot
  • Veurne - vliegveld (deel buiten omheining)
  • Heuvelland (Kemmel) gedeelde bunker JS
>