Westhoekagenda

Leven

A A A

In de Westhoek is het aangenaam leven en wonen! Je vindt er betaalbare bouwgrond, culturele centra en muziekclubs met een gevarieerd aanbod, unieke vergezichten en natuurdomeinen, leefbare dorpen en steden met een gevarieerd voorzieningenaabod en een rijk erfgoed, een alomtegenwoordige geschiedenis... Je vindt het allemaal in de Westhoek. Bovendien is de Westhoek ook een sociale streek. Veel vrijwilligers en verenigingen spannen zich dagdagelijks in voor zorgbehoevende medebewoners.

>