Westhoekagenda

Borelle

A A A
19 maart 2011 - Dranouter
Op zaterdag 19 maart 2011 trokken we naar Dranouter voor de 36ste Borelletocht rond Dranouter. In 1976 werd in Dranouter terug met een verdwenen traditie aangeknoopt: Borelle. Het gebruik bestond in het ontsteken van een vuur op de Waaienberg (een zijheuvel van de Monteberg) en het binnenbrengen ervan in het dorp. De laatste keer dat in Dranouter het vuur ontstoken werd was in 1915.

Vele huizen in Dranouter hadden ook dit jaar hun gevel versierd met mooie poppen en poëzie.

P1040681

P1040682

Bijzonder actueel

P1040683

P1040684

De Borelleman geeft de eerste instructies.

P1040685

De Borellekoeken werden geproefd. Voorzichtig bij het bijten: in 1 op 4 koeken zit een Borellepatakon: een fijne herinnering aan het feest.

P1040687

En dan was het tijd voor het zingen van het Borellelied.

P1040688

De muzikanten zorgden voor de nodige begeleiding en er werd enthousiast meegezongen.

P1040689

't Is weer Borelle in Dranouter
en de winter moet nu weg.
We leggen het vier al aan zijn schenen
en hij krijgt zijn vooropzeg.
't Leven gaat herbeginnen,
de wereld krijgt een kleur.
De lente komt nu binnen,
vergeten is 't malheur.

Komt alhier, alhier, alhier
die wilt Borelle vieren.
komt alhier, alhier, alhier
en vreest noch vlamme noch vier (bis).

't Is weer Borelle in Dranouter
en we maken veel plezier.
We branden fakkels, eten koeken
met patakons en drinken bier.
De jonkmans gaan te vrijen
met meisjes snel en kloek
en d'oude staan te gapen
met vier in nulder broek!

't Is weer Borelle in Dranouter
er zijn zelfs vreemden aanbeland.
De belleman staat te vertellen
en de stropoppen staan in brand.
't Muziek speelt op een wagen,
de gevels zijn versierd.
En houdt nu op met zagen,
de lente wordt gevierd.

P1040691

En toen de Borelleman zei "En we zien 't gat in", kon de stoet zich op gang trekken.

P1040692

P1040693

P1040694

P1040695

P1040696

Het was mooi weer op zaterdag en er was bijzonder veel volk.

P1040697

P1040698

En we zijn aangekomen bij de eerste stropop. Niet alleen in het geboortedorp van Petrus Plancius vierde men het vuur. Dit oude Germaanse gebruik bestond op meerdere plaatsen. Het was oorspronkelijk een feest ter ere van de vruchtbaarheid: vuur en rook verdreven de boze geesten. Rond het vuur werd er gedanst, en zodra het mogelijk was begonnen de feestvierders over en door de vlammen te springen. Ook het vee werd door het smeulende vuur gedreven en men maakte elkaars gezichten zwart met de asse.

P1040699

De vuurmeesters

P1040700

P1040701

P1040702

P1040703

P1040704

P1040705

P1040706

P1040707

De kerk van Dranouter en de Britse militaire begraafplaats.

P1040708

De lange stoet.

P1040709

P1040710

P1040711

Op elke stopplaats kon je Borellekoeken (tot ze uitverkocht waren) of een drankje krijgen.

P1040712

Een koek met een Borellepatakon.

P1040715

P1040716

Bij elke pop vertelde de Borelleman een stukje poëzie.

P1040719

Bij deze pop kon iedereen de slechte wens van het voorbije jaar in de pop stoppen om die mee te laten verbranden.

P1040720

P1040721

P1040722

P1040723

P1040724

P1040725

P1040726

P1040727

Nog meer gevelversiering.

P1040728

P1040729

P1040730

P1040731

P1040734

Zelden (of nooit?) zo veel volk op de Borelletocht als in 2011.

P1040735

P1040736

P1040739

P1040740

P1040741

P1040742

P1040743

Handjes in de lucht op aangeven van de Borelleman.

P1040744

P1040745

P1040746

P1040747

P1040748

P1040749

P1040750

P1040751

Extra toeschouwers.

P1040752

De politie zorgde voor prima begeleiding op de ganse tocht.

P1040753

Terwijl de boer voortploegde.

P1040754

P1040756

Ook deze aardappelen van vorig jaar zullen binnenkort wellicht ondergeploegd moeten worden.

P1040758

P1040761

P1040762

P1040768

De Borelleman was ook dit jaar in vorm.

P1040770

P1040771

P1040772

P1040773

P1040774

De ganzen waakten en hielden de voorbijgangers nauwlettend in het oog.

P1040780

Hele mooie zonsondergang.

P1040782

P1040783

Met de hand op het hart beloofde iedereen om niet na te zeggen ... wat een ander voorzegt.

P1040784

P1040785

P1040786

P1040787

P1040788

P1040789

P1040790

Op de flanken van de Monteberg stond de laatste grote pop.

P1040792

Ook fakkels werden aangeboden.

P1040795

P1040796

P1040797

Ook hier mochten er wensen in de pop gestopt worden.

P1040800

De grote pop in vuur.

P1040802

P1040803

P1040804

P1040805

P1040806

P1040807

P1040808

P1040809

P1040810

P1040811

P1040813

Aansteken van de fakkels.

P1040814

P1040816

P1040819

En dan in stoet terug naar het dorp.

P1040820

P1040821

P1040822

P1040823

Volle maan.

P1040827

P1040828

Terug in Dranouterdorp kon iedereen nog wat drinken of een braadworst eten.

P1040831

Tot volgend jaar.
Pagina aangemaakt door Westhoek.be.
>