terug
next
Westhoekagenda

4,5 kilometer amfibieënschermen gezet: de overzet kan beginnen

A A A
15 februari 2017 - Ieper
Tussen eind februari en eind maart voelen salamanders, kikkers en padden het elk jaar kriebelen. Ze ontwaken uit hun winterslaap en trekken naar de poelen om zich voort te planten. Die trektocht ondernemen ze vooral na zonsondergang, op zachte avonden met wat vochtig weer. Als het weer goed zit, kan de trek naar de uitverkoren poelen en vijvers massaal zijn, met vele honderden beestjes tegelijk. Wanneer er echter een autoweg op die trekroute ligt, sneuvelen er dus heel wat van die amfibieën. 

Om dergelijke drama’s te voorkomen, organiseert de stedelijke dienst milieueducatie jaarlijks overzetacties,  dit jaar al voor het 30ste opeenvolgende jaar. Op 8 plaatsen in Groot-Ieper worden er installaties (schermen en ingegraven emmertjes) voorzien om de dieren op te vangen en over te brengen naar een nabijgelegen poel, waar ze veilig zijn. In totaal worden er over 4,5 kilometer schermen geplaatst. De montage van die schermen gebeurde door de sociale werkplaats De Groene Kans. 

De plaatsen waar er overzetacties zijn in 2017:
  • Ieper: langs weerszijden van de Hommelhofstraat, langs de Tulpenlaan (beide gelegen aan de Komense Vaart)
  • Ieper: langs noordelijk deel Omloopstraat (controle op overtrekkende amfibieën maar zonder schermen, vanwege de actuele werken ter hoogte van ELIA.
  • Vlamertinge: langs de Hospitaalstraat, langs het Kasteelpark
  • Elverdinge: Sint Pietersstraat, doorheen de Galgebossen
  • Hollebeke: 3 zones langs de Kasteelhoekstraat (Voddekasteel, Katteputten en Melkerij/Kortewilde)
  • Hollebeke,  Eekhofstraat langs het golfterrein en omgeving
Dit jaar wordt er extra aandacht besteed aan de schermen langs de Eekhofstraat, omdat Elia daar aan het graven is voor nieuwe ondergrondse hoogspanningskabels. Hier werd over 800 meter langs de (te graven) diepe sleuf een uitzonderlijk polyethyleen-scherm gemonteerd.
 
(Nieuwe) medewerkers zeer welkom!
 
Maar deze actie kan enkel lukken met de hulp van vrijwilligers! Die moeten bereid zijn om wekelijks minstens één of meer controlebeurten te doen ‘s ochtends of ’s avonds om op een van de 7 actieplaatsen de amfibieën over te zetten. Elk jaar zoekt de milieudienst natuurvrienden die graag willen meewerken. We zitten momenteel al aan 50(!) vrijwilligers  en er is ook interesse van heel wat scholen interesse: 15 klasgroepen willen graag een controlebeurt uitvoeren.

De actie gaat van start op 20 februari en duurt tot 3 april 2017. In perioden met nachtvorst of droogte is er geen trek, en wordt de actie tijdelijk on hold gezet.
 
Maar de milieudienst zoekt nog méér vrijwilligers die bereid zijn om mee te werken. Wie zich aangesproken voelt voor deze natuuractie kan  contact nemen met de dienst milieueducatie, Oudstrijderslaan 1, 8900 Ieper. Telefoon: 057 239 535, e-mail: milieu.educatie@ieper.be 

De installatie langs de Eekhofstraat kreeg dit jaar bijzondere aandacht vanwege de graafwerken door Elia
 
P1100336

P1100337

P1100341
Pagina aangemaakt door Lieven Stubbe.
>