terug
next

Gemeente Heuvelland en Muziekcentrum hernieuwen samenwerking

A A A
14 februari 2017 - Dranouter
De gemeente Heuvelland en Muziekcentrum Dranouter vernieuwden hun samenwerking voor de komende drie jaren. Burgemeester Marc Lewylie en Voorzitter van het Muziekcentrum Jan Caron ondertekenden op 14 februari 2017 het nieuwe contract. Dit in aanwezigheid van Schepen van Cultuur Wieland Demeyer, Jeugdconsulente Jolien Degraeve, Coördinator van Dranouter Festival Bavo Vanden Broeck en Coordinator van het Muziekcentrum Steven Reynaert. 

De afgelopen jaren organiseerde het Muziekcentrum tal van activiteiten voor de bevolking van de gemeente Heuvelland. Jaarlijks zijn dat de Cultuurdagen en het vrijwilligersfeest, maar ook het Winterfestival, Heuvelland Zingt en Swingt, Heuvellanddagen,… werden ontwikkeld onder deze samenwerking. Momenteel zijn de Cultuurdagen bezig. Deze zijn een aanbod aan de Heuvellandse basisscholen, waar er afwisselend kwaliteitstheater voor kinderen wordt aangeboden of zoals dit jaar, leuke en originele kunstateliers.   

De hernieuwing van het contract continueert de succesvolle samenwerking van de afgelopen jaren, maar  is ook een bevestiging van de goede band tussen gemeente en centrum. 

Schepen Wieland Demeyer over deze samenwerking: Het is een goede match, de gemeente en het muziekcentrum  Met deze samenwerking ondersteunen we niet enkel een van de belangrijkste culturele spelers op ons grondgebied, maar werken we samen met hen een kwalitatief cultureel aanbod uit, dat is gericht op de Heuvellandse bevolking. Hiermee tonen we aan dat cultuur niet enkel beperkt is tot de steden, maar dat er op het platteland ook veel mogelijk is. Vlaanderen vergeet soms dat er in ruraal gebied ook nood is aan cultuur, dan hebben wij de taak als gemeentebestuur om de aanwezige spelers te ondersteunen en te stimuleren en twee; te bewijzen aan de hogere overheden dat de Westhoek, geen culturele vergeethoek is. 

Coördinator Muziekcentrum Steven Reynaert: We zijn als cultuurhuis ons terdege van bewust dat we in onze dagelijkse werking aandacht moeten hebben voor de lokale gemeenschap. Ik zie het als een meerwaarde dat we dergelijke projecten als de Cultuurdagen en Heuvelland Zingt kunnen organiseren. We bereiken hiermee de lokale bevolking die anders minder gemakkelijk de weg vinden naar ons huis als we ons zouden beperken tot de eigen concertwerking. Het rijke verenigingsleven, toeristische actoren en lokale instanties willen we steeds betrekken in verschillende projecten en blijvend nauw samen te werken. We zijn dan ook heel blij dat de gemeente ons opnieuw deze kansen geeft en het toont aan dat er heel wat vertrouwen is tussen beide partijen.
 
De samenwerking loopt vanaf dit jaar en dat tot eind 2019. 

resized_samenwerkingsovereenkomst - 2017-02-14 (01)

resized_samenwerkingsovereenkomst - 2017-02-14 (03)

resized_samenwerkingsovereenkomst - 2017-02-14 (08)

Een van de deelnemende klassen van Heuvelland aan de kunstworkshops.

resized_samenwerkingsovereenkomst - 2017-02-14 (05)
Pagina aangemaakt door Muziekcentrum Dranouter / Foto's: Luk Dombrecht.
>