Westhoekagenda

Bestuurlijke organisatie

A A A

De 18 gemeenten van de Westhoek zijn gegroepeerd in drie arrondissementen: Veurne, Diksmuide en Ieper.

Andere streekpartners:

  • Het Westhoekoverleg oeverkoepelt de 18 gemeenten. Zo komen de 18 burgemeesters maandelijks samen in het Streekhuis Esenkasteel. Meer info over de werking van het Westhoekoverleg vind je op www.westhoekoverleg.be
     
  • De Provincie West-Vlaanderen werkt gebiedsgericht. In alle regio's zijn medewerkers actief, ook in de Westhoek. In het streekhuis Esenkasteel zitten naast de Provincie nog verschillende streekorganisaties die zich inzetten voor de verdere ontwikkeling van de Streek. Alle info is terug te vinden op www.westhoek.streekhuis.be.
     
  • Westtoer opereert ook vanuit het streekhuis. Op Toerisme Westhoek is alle toeristische informatie van de Westhoek gebundeld.
     
  • RESOC Westhoek het Regionaal Sociaal-economisch Overlegcomité, is dan weer actief op het vlak van werkgelegenheid en oeverkoepelt de werkgeversorganisaties, de werknemersorganisaties en de lokale besturen. De visie op de streekontwikkeling is neergeschreven in het streekpact. 
>